لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.
نکات بهداشتی

گالری کلینیک ما

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

نیاز به کمک دارید؟ با ما در تماس باشید